Over mij

Over Mij

Onmacht 
Bij mij kwam PRI op mijn pad op een moment dat ik het zelf het hardste nodig had. Ik had allerlei overlevingsmechanismes ontwikkeld. “Ik heb kunnen functioneren door me stil te houden en zo min mogelijk thuis te zijn”. “Mensen dachten zelfs dat ik niet luisteren kon , toen ik klein was. Dat werd mijn valkuil en trigger toen mijn zoons en dochter zich verbaal sterk ontwikkelden en mij overvoerde met vragen. Zij overklasten me echt. Daar kon ik niet mee omgaan.”

Communicatietraining
Voordat het echt misging, trok ik aan de bel bij de huisarts . De echtgenote van mijn huisarts gaf de training communicatie met kinderen voor ouders. “Ik leerde daar praten. En onvoorwaardelijk luisteren. Dat betekent dat ik echt hoorde wat de ander zei en het verhaal achter de woorden ook begrijp.”
Daarna ging ik door met leren en werd ik onder andere kindertherapeut en psychotherapeut. “In 2002 kwam ik voor het eerst in aanraking met Ingeborg Bosch, die PRI® heeft ontwikkeld. Ik wist meteen ‘dit is het, dit is de essentie’. Doorleefde hoe ik uit mijn trauma kon stappen. Het maakt mijn leven zo anders en geeft mij zoveel vrijheid.” Inmiddels volg ik de opleiding tot PRI®-therapeut.

Zelfstandigheid
Bij PRI® coach ik mijn cliënten richting zelfstandigheid. “Het mooie van PRI® is dat het niet zweverig is, maar juist heel nuchter en praktisch. Niemand wordt afhankelijk van je als therapeut, zoals ik veel zie gebeuren. Het is een instrument om mensen te leren hoe ze met zogeheten triggers uit het verleden kunnen omgaan. De angel uit het probleem te halen en bekijkt wat er toen gebeurde, en wat er nu aan de hand is. Zodat mensen niet meer in die oude patronen en afweermechanismes belanden. Het is een soort wiskunde van de emotie, met gevoel .”

Gezinnen
De methode pas ik toe tijdens individuele therapie. Zo valt het in te zetten bij onder andere depressies, verslavingen, faalangst en angststoornissen, eetstoornissen. Tevens is het een sterke interventie bij opvoedingsproblemen. Daarvoor wordt ik regelmatig gevraagd om hulp te verlenen bij gezinnen in de regio West Friesland en Noord-Holland Noord. “Ik bekijk dan de gezinssituatie en gooi open wat er speelt. Ik vertel de ouders bijvoorbeeld dat ik geen oordeel heb over wat ze doen , ik kies niet de aanval. Hoewel ze natuurlijk wel de verantwoording moeten dragen voor het effect van hun gedrag op hun kinderen. Maar ik vertel ze ook dat er een uitweg is en dat ze hun problemen anders kunnen aanpakken. Mijn hart ligt dan ook bij het goed functioneren van gezinnen. Ik zie namelijk dat je problemen bij de wortel moet aanpakken; veel ouders die hun kind niet begrijpen of in het ergste geval mishandelen hebben zelf hulp nodig en zijn ook een product van hun opvoeding. Met PRI probeer ik een knip te maken, zodat ze de problemen niet doorgeven aan een volgende generatie. Het verandert levens!”

Dankzij de praktische en effectieve tools die deze vorm van therapie aanreikt om deze patronen te doorbreken, is de relatie met mijn kinderen, maar ook met mijn partner en ouders bijzonder liefdevol geworden. En dat blijft groeien. Daar ben ik erg dankbaar voor! Mijn werkwijze is daarom volledig geïnspireerd op dit gedachtegoed. Je kunt hier er meer over lezen.

Ik ben op diverse gebieden gediplomeerd:

  • Gediplomeerd Coach/Counselor HBO
  • Matrixcoach en methode 'Ik leer anders'
  • Gediplomeerd & gecertificeerd Rots en Water trainer, Gadaku instituut, diverse facetten
  • Coach en Counselor specialisatie kind/jeugd
  • Professional Training Program Past Reality Integration
  • Academie systemisch werken en gezinssystemen
  • Cognitieve Gedragstherapie
  • SKJ registratie