11

december
2019
19:00 uur.

Lezing over PRI* (Past Reality Integration)

Onderwerp:

Tijd voor een ander antwoord op anorexia

Lezing in de Hogeschool van Utrecht over PRI* Past Reality Integration.

Locatie:

Hogeschool van Utrecht

Padualaan 97

3584 CH Utrecht 

 

Aanmelding:

Kosten

Entree vrij  aanmelden via www.pastrealityintegration.nl